ตำรวจภูธรจังหวัดแพร่

 

พล.ต.ต.ชาคริต สวัสดี

ผบก.ภ.จว.แพร่

         

                                                                              พ.ต.อ.พงศธร เครียดธฤมาล           พ.ต.อ.ศิริวัฒน์ บุญประสิทธ์              พ.ต.อ.นิคม เครือนพรัตน์

                                                                                  รอง ผบก.ภ.จว.แพร่                       รอง ผบก.ภ.จว.แพร่                  รอง ผบก.ภ.จว.แพร่

          

                                                                                พ.ต.อ.อรรจน์ มณีตระกูลทอง         พ.ต.อ.พิศุปกรณ์ น้อยปักษา              พ.ต.อ.ชูวิทย์ กองแก้ว

                                                                                   รอง ผบก.ภ.จว.แพร่                     รอง ผบก.ภ.จว.แพร่                     รอง ผบก.ภ.จว.แพร่