ตำรวจภูธรลอง

 

พ.ต.อ.พงษ์พีระ การะเกตุ

ผกก.สภ.ลอง

                   

                                                                       พ.ต.ท.สุรมนต์ เฉลิมจันทร์             พ.ต.ท.ขวัญชัย แป้นมณฑา                 พ.ต.ท.วิทยา วิญญายอง 

                                                                          รอง ผกก.ป.สภ.ลอง                       รอง ผกก.สส.สภ.ลอง                  รอง ผกก.(สอบสวน).สภ.ลอง 

            

                                    พ.ต.ท.กิตติ เฮงเจริญ                 พ.ต.ท.ภูษิต อินต๊ะ                 พ.ต.ท.สนิท นาระกันทา          พ.ต.ท.กฤษฎา สิทธิภณธนากร           พ.ต.ท.เทพชัย อินดี

                                     สว.(สอบสวน).สภ.ลอง              สว.(สอบสวน).สภ.ลอง                    สวป.สภ.ลอง                         สว.สส.สภ.ลอง                      สว.อก.สภ.ลอง