หน่วยบริการด้านการจราจรห้วยอ้อ

 

ร.ต.ท.อุดม  รัตนชมภู             รอง สว.(จร.)ฯ

ร.ต.ต.ประสงค์  เขียวปัญญา      รอง สว.(จร.)ฯ

ร.ต.ต.ยศวรรธน์ ธนัตถ์มาลีเนตร  รอง สว.(จร.)ฯ

ด.ต.สงกรานต์  อินทร์เอ้ย           ผบ.หมู่(จร.)ฯ

ด.ต.วิเชียร   กาวีจันทร์              ผบ.หมู่(จร.)ฯ

๖. ด.ต.สมบัติ      ฝั้นมงคล        ผบ.หมู่(จร.)ฯ

๗. ด.ต.วรกฤษฏิ์   ขันแก้ว          ผบ.หมู่(ป.)ฯ