เจ้าหน้าที่ตำรวจประจำหน่วย

ร.ต.ท.ประพันธ์  จิตพยัค         รอง สว.(ป.)ฯ

ด.ต.บุญยอด      ติ๊บมูล          ผบ.หมู่ (ป.)ฯ

ที่ตั้ง
  
ที่ทำการตำรวจตำบลบ้านปิน   ตั้งอยู่บนถนนสายแพร่ - ลอง แยกเข้าสถานีรถไฟบ้านปิน
  หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านปิน อำเภอลอง จังหวัดแพร่
พื้นที่รับผิดชอบ     จำนวน    7   หมู่บ้าน คือ
 
  หมู่ที่ 1 บ้านนาสาร
   หมู่ที่ 2 บ้านบ่อแก้ว
   หมู่ที่ 3 บ้านทุ่งตากล้า
   หมู่ที่ 4 บ้านใหม่
   หมู่ที่ 5 บ้านปิน
   หมู่ที่ 8 บ้านหัวตากล้า
   หมู่ที่ 12 บ้านกองฝาย