เจ้าหน้าที่ตำรวจประจำหน่วย

 ร.ต.ท.เพชร         ทะทอง     รอง สว.(ป.)ฯ

 ร.ต.ท.สงคราม      พับไว้       รอง สว.(ป.)ฯ

 ร.ต.ต.วิโรจน์     ปัญญาทอง   รอง สว.(ป.)ฯ

 ร.ต.ต.อนุรักษ์      ทิพย์วังเมฆ   รอง สว.(ป.)ฯ

ที่ตั้ง
  ที่ทำการตำรวจตำบลบ่อเหล็กลอง    ตั้งอยู่ทางหลวงแผ่นดินที่ 11 สายลำปาง - เด่นชัย ระหว่างกิโลเมตรที่ 43 - 44
  หมู่ที่ 5 ตำบลบ่อเหล็กลอง อำเภอลอง จังหวัดแพร่ ห่างจาก สภ.ลอง 16 กม.

พื้นที่รับผิดชอบ     จำนวน   9    หมู่บ้าน คือ
    
หมู่ 1 บ้านนาตุ้ม
    หมู่ 2 บ้านนาตุ้ม
    หมู่ 3 บ้านทุ่งเจริญ
    หมู่ 4 บ้านแม่ลอง
    หมู่ 5บ้านแม่แขม
    หมู่ 6 บ้านค้างตะนะ
    หมู่ 7 บ้านต้นม่วง
    หมู่ 8 บ้านแม่รัง
    หมู่ 9 บ้านนาตุ้ม