เจ้าหน้าที่ตำรวจประจำหน่วย

 

ร.ต.ท.สมพร   กมลรัตนานันท์  รอง สว.(ป.) สภ.ลอง

ด.ต.สมชาย  ปานปาก   ผบ.หมู่(ป.) สภ.ลอง

ที่ตั้ง
  ที่ทำการตำรวจตำบลแม่ปาน    ตั้งอยู่ทางหลวงแผ่นดินที่ 11 ลำปาง - เด่นชัย ระหว่างกิโลเมตรที่ 60 - 61
  หมู่ที่ ตำบลแม่ปาน อำเภอลอง จังหวัดแพร่

พื้นที่รับผิดชอบ     จำนวน    5   หมู่บ้าน คือ
   
หมู่ บ้านวังน้ำเย็น
   หมู่ บ้านแม่ปานนอก
   หมู่ บ้านแม่ปานใน
   หมู่ บ้านโคนป่าหิน
   หมู่ บ้านปงเจริญ

 

 

๑. ร.ต.ท.สมพร   กมลรัตนานันท์

๒. ด.ต.สมชาย  ปานปาก

รอง สว.(ป.)ฯ

ผบ.หมู่(ป.)ฯ