เจ้าหน้าที่ประจำหน่วย

ร.ต.ท.จำรัส  จักรดี
รอง สว.(ป.)ฯ

ที่ตั้ง
  ที่ทำการตำรวจตำบลทุ่งแล้ง    ตั้งอยู่ทางหลวงชนบท  พร. 4013 สายท่าเดื่อ - วังเบอะ กิโลเมตรที่ 13  ห่างจาก สภ.ลอง 18 กม.
  หมู่ที่ 6 ตำบลทุ่งแล้ง อำเภอลอง จังหวัดแพร่

พื้นที่รับผิดชอบ     จำนวน   5   หมู่บ้าน คือ
    
หมู่ 5บ้านอ้ายลิ่ม
    หมู่ 6 บ้านผาจั๊บ
    หมู่ 7 บ้านวังเลียง
    หมู่ 8 บ้านหาดผาคัน
    หมู่ 12 บ้านทุ่งทอง