เจ้าหน้าที่ตำรวจประจำหน่วย

ด.ต.ณัฐพงษ์        กาศมณี        ผบ.หมู่(ป.)ฯ

ด.ต.กริชฎาพันธ์   สุดเสน่ห์        ผบ.หมู่(ป.)ฯ

ที่ตั้ง
  ที่ทำการตำรวจศรีดอนไชย    ตั้งอยู่ถนนสายลำปาง - เด่นชัย ระหว่าง กิโลเมตรที่ 50 - 51
  หมู่ที่ 10 ตำบลทุ่งแล้ง อำเภอลอง จังหวัดแพร่

พื้นที่รับผิดชอบ     จำนวน   7   หมู่บ้าน คือ
   
หมู่ 1 บ้านศรีดอนไชย
   หมู่ 2 บ้านทุ่งแล้ง
   หมู่ 3 บ้านปากจอก
   หมู่ 4 บ้านปากจอกตะวันตก
   หมู่ 9 บ้านปากจอกตะวันออก
   หมู่ 10 บ้านศรีดอนไชย