เจ้าหน้าที่ตำรวจประจำหน่วย

 

ร.ต.ท.ปรีชา  งามสวย         รอง สว.(ป.)ฯ

ด.ต.วิภาค   นิยมสุจริต        ผบ.หมู่(ป.)ฯ