พ.ต.อ.บำรุง น้อมเศียร ผกก.สภ.ลอง พ.ต.ท.ประชัน เขื่อนเก้า รอง ผกก.ป.ฯ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ตำรวจคณะทำงานโครงการ บ้านสีขาว
ปลอดยาเสพติด และ ชุด ชมส.  ได้ดำเนินการตามโครงการ บ้านสีขาวปลอดยาเสพติด
ได้ออกตรวจเยี่ยม พบปะผู้นำคณะกรรมการหมู่บ้าน/
ชุมชน ชาวบ้าน ตัวแทนกลุ่มต่างๆในหมู่บ้าน  เพื่อสอบถามปัญหายาเสพติด อาชญากรรมปัญหาทั่วไป 

 พ.ต.อ.ถนัด พลพานิช ผกก.สภ.ลอง พ.ต.ท.ประชัน เขื่อนเก้า รอง ผกก.ป.ฯ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ตำรวจคณะทำงานโครงการ บ้านสีขาว
ปลอดยาเสพติด และ ชุด ชมส.  ได้ดำเนินการตามโครงการ บ้านสีขาวปลอดยาเสพติด
ได้ออกตรวจเยี่ยม พบปะผู้นำคณะกรรมการหมู่บ้าน/
ชุมชน ชาวบ้าน ตัวแทนกลุ่มต่างๆในหมู่บ้าน  เพื่อสอบถามปัญหายาเสพติด อาชญากรรมปัญหาทั่วไป

หน้าแรก