พ.ต.ท.ประชัน  เขื่อนเก้า

รอง ผกก.ป.สภ.ลอง

 

พ.ต.ท.ณัฎฐ์ชัยพัฒน์  บุญทองโท 

สวป.สภ.ลอง

 ร.ต.อ.นิคม  คำเปี้ยว

รอง สวป.สภ.ลอง

ร.ต.อ.พงษ์เทพ  กองทิพย์

รอง สวป.สภ.ลอง

 ร.ต.อ.พนม  คำมาก

รอง สวป.สภ.ลอง

 
  เจ้าหน้าที่ธุรการงานป้องกันปราบปราม

 ด.ต.อดุลย์ศักดิ์  พริบไหว

ผบ.หมู่(ป.)สภ.ลอง

ด.ต.พัทธนันท์  พุทธิมา

ผบ.หมู่(ป.)สภ.ลอง